KAŽDODENNÁ MLÁDEŽ -seminár skype 2018-02-27T17:58:59+00:00

Project Description

Seminár o Biblickom vedení

KAŽDODENNÁ MLÁDEŽ – viac o tom čo túžime vidieť si môžeš prečítať nižšie

Túžime povzbudiť vedúcich a spoločne rozmýšlať o Biblickom vodcovstve pre náš život.

 • REGISTRÁCIA – do 15. MARCA

 • PROGRAM SA PRIPRAVUJE

 • BUDOVANIE ZRUČNOSTÍ

 • APRÍL – MÁJ – JÚN

 • SKYPE – SEMINÁR

 • SKUPINA 2-8 PRACOVNÍKOV

INFORMÁCIE

Téma: Vedenie
Materiál: Portebrook – Vedení
Kedy: 3 stretnutia raz do mesiaca
ffffffffff 17.apríl čas 16:00 – 18:00
ffffffffff 15. máj čas 16:00 – 18:00
ffffffffff 12. jún čas 16:00 – 18:00
Ako: cez SKYPE
Cena: materiál – Vedení
Kontakt: Slavomír Krupa, 0904663611, mladez@cb.sk 

Ján Máhrik, janci007@gmail.com

AKO POSTUPOVAŤ?

 • Svoj záujem o spoločne štúdium v skupine potvrď vyplnením registračného formulára
 • Poštou dostaneš  materiál Vedení
 • Osobné štúdium materiálu
 • Zaslanie krátkej písomnej reflexie ku každej kapitole
 • Apríl-Máj- Jún spoločne štúdium a zdieľanie v skupine,  spolu 3 stretnutia

V roku 2017 sme pripravili podobné stretnutie na tému Život misijnej skupiny.

FORMULÁCIA KAŽDODENNÁ MLÁDEŽ
Na základe skúseností, trendov a potrieb zo zborov vidí ÚDM za potrebné v najbližších troch rokoch otvárať tému misijného životného štýlu.
Pod misijným životným štýlom rozumieme taký spôsob života, ktorý vychádza z presvedčenia,
že všetko, čím človek v živote disponuje (čas, peniaze, energia, zdravie, vzťahy…) dostal od Boha k tomu,
aby mohol žiť ako misionár v každodennom živote a tak napríklad poskytnúť osobnú starostlivosť,
záujem a zodpovednosť za ľudí vo svojom okolí, v cirkvi a aj mimo nej.
Silne vnímame, že je potrebné nabúravať spokojnú predstavu s duchovnej práce,
ktorá sa deje raz za týždeň v konkrétnom čase na konkrétnom mieste a posunúť sa k chápaniu cirkvi  a mládeži,
ktorá je životným štýlom – deje sa každodenne, 365 dní v roku a v každej oblasti života.
Chceme o takomto životnom štýle začať rozprávať, rozmýšľať, vyučovať a konať tak,
aby sa vodcovia v mládežiach stali vzorom pre svoje komunity a budúcich vodcov.