Project Description

Valné zhromaždenie ÚDM 2020

Dátum: 8.február 2020  začiatok od 9:30- do – 15:30

Miesto: ESCAPE CLUB, Žilina

Cena: 0 € dobrovoľný príspevok

Informácia o udalosti:

Pozvanie na stretnutie majú: členovia, poradný výbor, správna rada a pracovníci s mládežou, dorastom a deťmi

Ahoj milí priatelia,
v mene správnej rady vás chcem pozvať na jednodňové stretnutie. Účelom stretnutia je predstavenie práce a smerovania o.z. ÚDM v roku 2020 (Únia detí a mládeže)
ÚDM každoročne pripravuje podujatia a vzdelávania, ktoré napomáhajú lokálnej práci. Aj v roku 2020 sa uskutočnia takéto podujatia.
Cieľom stretnutia je stráviť spoločný čas, ako členova a priatelia o.z., počúvať jeden druhého, povzbudzovať sa a reagovať na pripravovaný program roku 2020. Prosím prijmite toto pozvanie.

Súčasťou tohto stretnutia je aj Valné zhromaždenie členov ÚDM. Naša forma o.z. vyžaduje od členov povinnosti, ale aj možnosť rozhodovať o smerovaní organizácie.
Je pred nami voľba správnej rady ÚDM na obdobie 2020 – 2024 a niektoré rozhodnutia ktoré potrebujeme spoločne urobiť. Viac informácii o programe stretnutia pripravujeme.

Tešíme sa na stretnutie.

Za správnu radu ÚDM Slavomír Krupa

Tešíme sa na stretnutie.