Project Description

Do začiatku tábore zostáva
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE

INFORMÁCIE o Veľkom detskom letnom pobyte CB – VeDeLePoCiBr 2019
pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

 Pobyt sa  uskutoční 28. 7. – 4. 8. 2019 v Hoteli Lomnistá, Jasenie, okr. Brezno.
www.hotellomnista.sk

V rozľahlom areáli je veľká lúka, ihriská a bazén.
Ubytovanie je v izbách alebo chatkách so sociálnym zariadením, strava 5x denne, pitný režim.

O deti a ich program sa postarajú skúsení pracovníci s deťmi zo zborov CB.

Doprava individuálne alebo podľa dohody vo Vašom zbore.

Cena pobytu 110 €.

V prípade potreby sa pobytu môžu zúčastniť aj sprevádzajúci rodičia alebo iní rodinní príslušníci.

Prihlásiť sa a uhradiť zálohu vo výške 40 € treba zaplatiť do 3 dní po registrácii.

Registrácia na tábor je zastavená.

 ČÍSLO ÚČTU FioBanka Únia detí a mládeže
IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732

VARIABILNÝ SYMBOL:
201908

POZNÁMKA PRE PRÍJEMCU:
DO SPRÁVY UVEĎTE MENO DIEŤAŤA(alebo dospelého účastníka)

KONTAKT
Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB
0903 967 411,  dagmar.danelova@gmail.com

REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA UZATVORENÁ

 INFORMÁCIE O PLATBE

Prihlásiť sa a uhradiť zálohu vo výške 40 € treba najneskôr do 15.5.2019
Cena pobytu 110 €.
 ČÍSLO ÚČTU IBAN:
SK30 8330 0000 0021 0135 9732
VARIABILNÝ SYMBOL:
201908
POZNÁMKA PRE PRÍJEMCU:
DO SPRÁVY UVEĎTE MENO DIEŤAŤA(alebo dospelého účastníka)