PONORKA

11 16 JÚL, 2023
Ponor sa do Božieho príbehu.
Jeho hrdinom je Ježiš a jeho súčasťou si aj ty!

ORGANIZUJE CB NITRA + CB TRNAVA + CB PARADOX V SPOLUPRÁCI S ÚDM 23+
  • REGISTRÁCIA prebieha

  • PROGRAM sa upresňuje

  • 50€  študent

  • 90€ pracujúci

  • Trnava >> Nitra >> Bratislava

PONORKA 2023(beta)-1 (2)

ponor sa do Božieho slova (TT)
ponor sa do lokálneho zboru (NR)
ponor sa do kultúry sveta (BA)
PRE MUŽOV A ŽENY OD 17 DO 27 ROKOV

VÍZIA PONORKY
krátkodobá:
Chceme pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v Božom pláne.
dlhodobá:
Chceme vystrojovať budúcich lídrov k zakladaniu nových zborov.

S otázkami o PONORKE sa obráť na Jána Verčimák, CB Paradox, janoverci@gmail.com

PONORKA 2023(beta)-1 (2)

INFORMÁCIE

Téma: Ponor sa
Kedy: 11. – 16. 7. 2023
Kde: Trnava >> Nitra >> Bratislava
CENA: 50 € študent, 90 € pracujúci

– strava
– ubytovanie
– pre práva medzi jednotlivými mestami

Kontakt:  janoverci@gmail.com

PROGRAM

Ponor sa do príbehu Biblie, príbeh ktorého si ty súčasťou a ktorého hrdinom je Ježiš

Čo je ponorka a na čo slúži?

Ponorkou chceme docieliť, aby mladí ľudia boli natoľko ponorení do dobrej správy evanjelia, že to bude mať dopad na každý kút ich života a vďaka tomu výrazne preorientujú svoje priority tak, aby skrze nich a ich komunity mohlo ich mesto zakúsiť moc a prítomnosť Ježiša Krista.Počas týchto šiestich dní sa spolu s ďalšími 10-15 mladými ľuďmi ponoríme do Božieho plánu s týmto svetom.Ponoríme sa do príbehu celej Biblie, v ktorom je ukotvený Boží zámer so svetom. Ponoríme sa aj do života lokálneho zboru, kde budeme skúmať, ako sa Boží plán napĺňa cez cirkevnú rodinu. A napokon sa ponoríme do kultúry tohto sveta,v ktorom sa Boží plán uskutočňuje.

Pozvánka  PONORKA  v PDF