TU sa možeš registrovať na UPdate

Platbu treba uhradiť na účet ÚDM.
Banka: FIO banka, a.s.
IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732
Variabilný symbol: 20190913
Do poznámky uveďte meno a priezvisko účastníka UPdate