Ervin Mittelmann/ piatok večer 

PREČO je láska dôležitá ?

Stvorený pre lásku,  láska má svoje pravidlá a  sú aj  mantineli.  Prečo by mi Boh bránil v láske?

Marek Tomašovič / sobota ráno

Ako?

Božia láska Boží príbeh Láska v Kristovi

 

Ján Máhrik / sobota večer

Čo z toho vyplýva?

Božia láska medzi kresťanmi – láska ktorou môžem slúžiť. Krintanom  13

Viac rečníkov/ nedeľa ráno

Praktické skúsenosti s láskou

Osobné zdieľanie o praktických oblastiach lásky.
Na registráciu máš ešte čas
KONTAKT email: mladez@cb.sk
KONTAKT mob:0904 663 611