Názov a sídlo združenia

Únia detí a mládeže
Hermanovce nad Topľou č. 213
PSČ 094 34
Slovenská republika

Tel.: +421 904 663 611
Email: mladez@cb.sk

Banka: FIO banka, a.s.
IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732
IČO: 42178461
DIČ: 2023060556

Kontakt na členov Správnej rady:

Slavomír Krupa, predseda ÚDM, koordinátor pre prácu s dorastom a mládežou Email: slavomir.krupa.ml@gmail.com Tel.: +421904663611

Dágmar Danelová, celoslovenský koordinátor pre prácu s deťmi Email: dagmar.danelova@gmail.com  Tel.:+421903967411

Ervin Mittelmann,Email:  e.m.mittemann@gmail.com Tel.: +421903105040

Ján Máhrik, Email:  janci007@gmail.com Tel.: +421903055404

Ján Verčimák, Email:  janoverci@gmial.com Tel.: +421905629663

Kontakt na pracovníkov

Banská Bystrica
_______
WEB: www.cbbb.sk

Email: banskabystrica@cb.sk

Práca s deťmi
_____________
Meno: Vlado Terem
Email: 

Práca s dorastom a mládežou
_____________
Meno: Edita Uličná
Email: 
 
Bardejov
_______
WEB: bardejov@cb.sk

Email: www.cbbj.sk
Mobil: 054 4723392
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Práca s mládežou
_____________
Meno: Samo Sabol
Email: 
Bratislava Cukrová
_______
WEB: www.cbba.sk

Email: bratislava@cb.sk
Mobil: 0915 756 270
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Práca s mládežou
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Hermanovce nad Topľou
_______
WEB: www.cbhermanovce.sk

Email: hermanovce@cb.sk
Mobil: 057 4492968
Giraltovce
_______
WEB: www.cbhermanovce.sk

Email: hermanovce@cb.sk
Mobil: 057 4492968
Práca s deťmi
_____________
Meno: Dorka Prištiaková
Email: 

Práca s deťmi
_____________
Meno: Jana Jurčová
Email: 

Práca s deťmi
_____________
Meno: Lisa vanVuuren
Email: 

Práca s dorastom
_____________
Meno: Renáta Prištiaková
Email:
Práca s dorastom
_____________
Meno: Renáta Prištiaková
Email: 
Práca s dorastom
_____________
Meno: Renáta Prištiaková
Email: 
Práca s mládežou
_____________
Meno: Samuel Prištiak
Email: 
Práca s mládežou
_____________
Meno: Samuel Prištiak
Email: 
Bratislava Kaplnka
_______
WEB: www.cbkaplnka.sk

Email: bratislava.kaplnka@cb.sk
Mobil:
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Práca s mládežou
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Kalinovo
_______
WEB: www.cbka.sk
Email: kalinovo@cb.sk
Mobil: 0904 428 133
Košice
_______
WEB: www.cbke.sk

Email: kosice@cb.sk
Mobil: 0948 235 035
Práca s deťmi
_____________
Meno: Renáta Komariková
Email: 

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email:
Košice – Mozaika
_______
WEB:

Email: 
Mobil:
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Levice
_______
WEB: www.cblv.sk

Email: levice@cb.sk
Mobil: 036 6332520
Práca s deťmi
_____________
Meno: Ján Prišťák
Email: pristakj@gmail.com

Práca s dorastom
_____________
Meno: Ján Verčimák
Email: janoverci@gmail.com
Práca s mládežou
_____________
Meno: Ján Verčimák
Email: janoverci@gmail.com
Michalovce
_______
WEB: www.cbmi.sk

Email: michalovce@cb.sk
Mobil: 056 6423647
Práca s deťmi
_____________
Meno: Terézia Klčová
Email: 

Práca s dorastom
_____________
Meno: Zuzana Harčarová
Email: 
Práca s mládežou
_____________
Meno
Email: 
Nitra
_______
WEB: www.cbnr.sk

Email: nitra@cb.sk
Mobil: 0917 817 644
Práca s deťmi
_____________
Meno: Ján Škula
Email: 

Prešov
_______
WEB: www.cbpo.sk

Email: presov@cb.sk
Mobil: 051 7725995
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Práca s mládežou
_____________
Meno. Pavol Jurčo
Email: 
Spišská Nová Ves
_______
WEB: www.cbsn.sk

Email: spisskanovaves@cb.sk 
Mobil: 0905 428 738 
Práca s deťmi
_____________
Meno: Miriam Pacanovská
Email:

Práca s dorastom a mládežou
_____________
Meno: Martin Kačur
Email: 
Stará Turá
_______
WEB: www.cbst.sk

Email: staratura@cb.sk
Mobil: 032 7763246
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Trenčín
_______
WEB: pristav316.sk

Email: trencin@cb.sk
Mobil: 0905 320 616
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Trnava
_______
WEB: www.cbtt.sk

Email:  juraj.kohut@cb.sk
Mobil: 0907 663 552
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Vranov nad Topľou
_______
WEB: www.cbvranov.sk

Email:  vranov@cb.sk
Mobil: 0949 235 533
Práca s deťmi
_____________
Meno: Vierka Praženicová
Email: 

Žilina
_______
WEB: www.cbza.sk

Email:  zilina@cb.sk
Mobil: 041 7645601
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno: David Hrabovský
Email: 
Práca s mládežou
_____________
Meno: José Calvo Aguilar
Email: joseinda93@gmail.com
Žilina – Za Kostolom
_______
WEB: www.cbza.sk

Email:  jan.mahrik@cb.sk
Práca s deťmi
_____________
Meno
Email: 
Mobil:

Práca s dorastom
_____________
Meno
Email: 
Mobil:
Práca s mládežou
_____________
Meno
Email: 
Mobil: