ÚDM sieťuje a vzdeláva pracovníkov a dobrovoľníkov s deťmi a mládežou.

Pôsobíme ako združenie , ktoré od 1.1 2011 prebralo činnosť Odboru detí, dorastu a mládeže v Cirkvi bratskej v SR.  Sieťujeme a vzdelávame pracovníkov ktorí systematicky  pracujú s generáciou od 6 rokov do 25 rokov.

Svojou činnosťou:

                                             Prinášame nové podnety a inšpiráciu do služby s deťmi a mládežou

                                             Pomáhame zborom a skupinám vo výchove vedúcich pracovníkov

                                             Hľadáme  poslanie pre činnosť skupiny zameraním na potrebu okolia

                                             Vytvárame užšiu spoluprácu medzi skupinami a zbormi

                                             Poskytujeme poradenstvo a individuálnu podporu

Túžime vidieť mladú generáciu žiť evanjelium v každej oblasti života.

Čo to znamená?

  • Žiť evanjelium. Veríme že jedine život s Ježišom Kristom môže priniesť zmenu do života.
  • Každá oblasť života. Pod oblasťou života rozumieme priestor v ktorom žijeme (rodina, škola, práca, cirkev, mládež….) a vzťahy v ktorých pôsobíme.
  • Mladá generácia. Pod mladou generáciou myslíme vek 6-25 rokov.

Využívame tieto nástroje:

  •                                                Organizovanie  regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov
  •                                                Príprava  táborov pre deti, dorast a mládež
  •                                                Príprava celoštátnych konferencií pre mládež

Správná rada ÚDM

Slavomír Krupa
tajomník pre mládež predseda ÚDM

Ján Verčimák
pracovník s mládežou (Bratislava Paradox)

Natália Luptáková
koordinátor pre prácu s deťmi (Scriptupre Union Sk)

Ján Máhrik
zakladateľ nového zboru (Za Kostolom Žilina)

Ervin Mittlemann
kazateľ  CB a mládežnícky evanjelista (Košice-Mozaika)

Poradný výbor ÚDM
Stanovy ÚDM
Výročná správa ÚDM 2017

Partnerské organizácie

dddffffff