Poradný výbor ÚDM

Rozšírený odbor pre deti a mládež, ktorý spolupracuje s SR ÚDM

Matúš Luptak pracovník s dorastom, Bratislava
Marek Tomašovič pracovník s dorastom /mládežou, Trnava
Ján Prišťák ml. pracovník s deťmi, Levice
Marcelka Beňová pracovník s deťmi, Bardejov
Martin Uhriňák kazateľ CB Bardejov
Miro Kĺč pracovník Michalovce
Samuel Prištiak pracovník s mládežou/Hermanovce nad Topľou
Edita Uličná pracovníčka s dorastom/ Banská Bystrica
Miriam Pacanovská pracovníčka s besiedkou/ Spišská Nová Ves
Marek Činčera pracovník / Vranov nad Toľou
Pavol Jurčo  pracovník s dorastom/ Prešov
David Hrabovský pracovník s dorastom a mládežou/ Žilina
Timo Hollý pracovník s mládežou/Stará Tura
Kontakty