Názov a sídlo združenia

Únia detí a mládeže
Hermanovce nad Topľou č. 213
PSČ 094 34
Slovenská republika

Tel.: +421 904 663 611
Email: mladez@cb.sk

Banka: FIO banka, a.s.
IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732
IČO: 42178461
DIČ: 2023060556

Kontakt na členov Správnej rady:

Slavomír Krupa, predseda ÚDM, koordinátor pre prácu s dorastom a mládežou Email: slavomir.krupa.ml@gmail.com Tel.: +421904663611

Natália Luptáková, celoslovenský koordinátor pre prácu s deťmi Email: natalia.luptakova@gmail.com  Tel.:+421903370305

Ervin Mittelmann,Email:  e.m.mittemann@gmail.com Tel.: +421903105040

Ján Máhrik, Email:  janci007@gmail.com Tel.: +421903055404

Ján Verčimák, Email:  janoverci@gmial.com Tel.: +421905629663