Vyberte si podľa zamerania na danú vekovú skupinu

Deti  5-12 rokov

Celoslovenský koordinátor pre prácu s deťmi: Natália Luptáková, +421903370305, natalia.luptakova@gmail.com
Štruktúra práce s deťmi je postavená na lokálnej práci, ktorá prebieha pravidelne a  systematicky v zboroch CB. ÚDM  spolupracuje na vzdelávaní a sieťovaní pracovníkov, ktorí sa venujú tejto vekovej skupine. Pripravuje veľký detský tábor, na ktorom sa stretávajú deti z celého Slovenska.

Dorast 12-16 rokov

Celoslovenský koordinátor pre prácu s dorastom: Slavomír Krupa  +421904663611          mladez@cb.sk
Aj napriek krátkemu vekovému rozsahu, 12 až 15 roční dorastenci, je toto obdobie jedno zo zlomových pre rodičov. Zároveň aj  veľká výzva  pre cirkev, v ktorej vyrastajú. Nástup puberty  spôsobí,  že zrazu máme doma iné deti ako sme ich poznali doteraz. Vyžaduje si to nové spôsoby práce.  ÚDM sieťuje pracovníkov, ktorí pracujú s touto vekovou skupinou v CB. Pripravuje semináre a  vzdelávanie pre pracovníkov  a organizuje letný  tábor pre dorast.

Mládež 15-25 rokov

Celoslovenský koordinátor pre prácu s mládežou: Slavomír Krupa  +421904663611          mladez@cb.sk
Naozaj je to pravda, mládež je motorom vo viacerých zboroch. Prinášajú nové výzvy a projekty. Vedia snívať veľké plány a majú dostatok síl, času a schopností. Ako správne usmerniť tento zdroj energie?  Ako vidieť túto generáciu žiť evanjelium v každej oblasti života?  ÚDM sa zameriava na prácu s pracovníkmi s mládežou a organizovaním podujatí pre mládež.
FORMULÁCIA KAŽDODENNÁ MLÁDEŽ
Na základe skúseností, trendov a potrieb zo zborov vidí ÚDM za potrebné  otvárať tému misijného životného štýlu.
Pod misijným životným štýlom rozumieme taký spôsob života, ktorý vychádza z presvedčenia,
že všetko, čím človek v živote disponuje (čas, peniaze, energia, zdravie, vzťahy…) dostal od Boha k tomu,
aby mohol žiť ako misionár v každodennom živote a tak napríklad poskytnúť osobnú starostlivosť,
záujem a zodpovednosť za ľudí vo svojom okolí, v cirkvi a aj mimo nej.
Silne vnímame, že je potrebné nabúravať spokojnú predstavu s duchovnej práce,
ktorá sa deje raz za týždeň v konkrétnom čase na konkrétnom mieste a posunúť sa k chápaniu cirkvi  a mládeži,
ktorá je životným štýlom – deje sa každodenne, 365 dní v roku a v každej oblasti života.
Chceme o takomto životnom štýle začať rozprávať, rozmýšľať, vyučovať a konať tak,
aby sa vodcovia v mládežiach stali vzorom pre svoje komunity a budúcich vodcov.