Celoslovenský dorastenecký tábor CB.

Tábor sa uskutoční od 3.- do 9. júla 2022 na Ranči v Kalovej Lehote. Veková skupina účastníkov tábora 12-15 rokov.

Prvé kroky v príprave máme za sebou. Zatiaľ sa stretávame v menšom tíme, ale už čoskoro by sme chceli rozšíriť tím vedúcich až na 30 osôb.

Hľadáme do táborového tímu:

  • pracovníkov ktorí pracujú s dorastom
  • mládežníkov ktorí sa chcú zapojiť ako vedúci, alebo pomocníci,  minimálne 17 rokov

Naše očakávania:

  • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom  
  • zúčastniť sa na prípravných stretnutiach  
  • vedieť pracovať v tíme
  • aktívne sa zapojiť do programu
  • zodpovedne pristupovať k úlohám

 Tu je kontaktný formulár, aby sme ťa mohli ďalej kontaktovať.  Tešíme sa na spoluprácu.

Svoj záujem zapojiť sa do tímu vedúcich potvrď vyplnením formuláru.

Tu je formulár.

Uzávierka pre vedúcich je 31.3. 2022

Pre viac informácii v tejto veci kontaktuj organizátora: Slavomír Krupa, email: mladez@cb.sk , mob. 0904663611