Project Description

2% podporte ÚDM

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre ÚDM
Vyhlásenie o poukázaní 2% pre ÚDM – online
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2022)

Vážení priatelia.
Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z  dane pre oz ÚNIA DETÍ A MLÁDEŽE.
Práve poukázaním 2% môžete pomôcť bez toho, aby ste mali ďalšie výdavky, keďže ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.
Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a pomôžu zabezpečiť prípravu a organizáciu celoslovenských aktivít ÚDM v roku 2024. Ďakujeme za pomoc.

AKO DAROVAŤ

SOM ZAMESTNANEC

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:
  – 2 % zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €).
  – 3 % zo zaplatenej dane, ak ste počas roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách spolu – požiadajte svoju organizáciu o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti vystavíme na požiadanie dobrovoľníka.
 3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.
 4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: občianske združenie, Únia detí a mládeže, Hermanovce nad Topľou č. 213, IČO 42178461.
 5. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.
Časový horizont

– do konca marca: podávanie daňových priznaní
– do konca apríla: podávanie vyhlásenia k 2 %
– do konca júla/augusta: zistíme, koľko dostaneme za 2 %
– následne porota vyberie expedície, ktoré podporíme, pošleme im zmluvu na podpísanie a následne financie na ich účet

ĎAKUJEME

SOM  ŽIVNOSTNÍK

Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2023 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si:
  2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Cestou necestou, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
  3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2022 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti Vám zašleme na požiadanie.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: občianske združenie, Únia detí a mládeže, Hermanovce nad Topľou č. 213, IČO 42178461.   Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 1. apríla 2024 (prvý pracovný deň po 31. marci) na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Časový horizont

– do konca marca: podávanie daňových priznaní
– do konca apríla: podávanie vyhlásenia k 2 %
– do konca júla/augusta: zistíme, koľko dostaneme za 2 %
– následne porota vyberie expedície, ktoré podporíme, pošleme im zmluvu na podpísanie a následne financie na ich účet

ĎAKUJEME

SOM FIRMA

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  Pozor:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (do 1. 4. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (do 1. 4. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
  V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: občianske združenie, Únia detí a mládeže, Hermanovce nad Topľou č. 213, IČO 42178461.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš príslušný daňový úrad podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Časový horizont

– do konca marca: podávanie daňových priznaní
– do konca apríla: podávanie vyhlásenia k 2 %
– do konca júla/augusta: zistíme, koľko dostaneme za 2 %
– následne porota vyberie expedície, ktoré podporíme, pošleme im zmluvu na podpísanie a následne financie na ich účet

ĎAKUJEME