Východoslovenské stretnutie mládeže

PROGRAM VYSIELANIA

 20.-25. apríl 2020

Od 20. apríla budeme zverejňovať  videa hlavných rečníkov.

Videá budu zverejnené na  Youtube   o 9:00

Pondelok – uvod Slavo Krupa

Utorok – Filip Pangrác

Streda- Juraj Sabol

Štvrtok- Martin Uhriňák

Piatok-  Igor Vysoký