Ako sú rozdelené semináre?

Semináre prebiehajú formou online stretnutia na ZOOM platforme. Pripravili sme 6 seminárov počas dvoch dní v čase od 15:00 do 17:00. Mládež ktorá sa zaregistrovala a vytvorili si svoj campus dostavajú informácie, ako aj prístup na prihlásenie sa na semináre. Ak ešte nemáte registráciu vyplňte ju  TU a pošleme vám všetky informácie.

Semináre prebiehajú:

11.9. piatok od 15:00- 17:00  a 12.9. sobota od 15:00- 17:00

SEMINÁRE

PIATOK 15:00- 17:00

SOBOTA 15:00-17:00

Slobodní v Božom kráľovstve

piatok 15:00 - 15:45

Marek Macák

Slobodní v Božom kráľovstve
Slobodných ľudí je u nás v dnešnej dobe pomerne veľa. Dôvody k tomu sú rôzne, niektoré dobré, niektoré poľutovaniahodné. Kresťanstvo však má od nepamäti k slobodnému životu postoj, ktorý bol výzvou pre okolitú spoločnosť a vlastne aj pre mnohých veriacich. Ako rozumieť slobodnému životu, a aké je jeho miesto v cirkvi, v spoločnosti a vo vzťahu k rodinnému životu a čo (ne)znamená nájsť povolanie k takémužo životu? Ako naložiť s tým, keď je človek zrovna slobodný, ale neplánuje v tomto stave zostať? Pokúsime sa nájsť odpoveď na tieto a podobné otázky.
Marek Macák je klinický psycholog. Pochádza zo Slovenska, ale v súčastnosti žije v Prahe. Je členom Bratrské jednoty baptistů. Zaoberá sa problematikou vzťahov viery a psychológie, témami  ktoré súvisia so sexualitou, ale často prednáša o slobodnom živote, priateľstve a o ďalších témach z oblasti duševného a duchovného zdravía. Pôsobí v rôznych organizáciach, vyučuje tiež na Evangelikálním teologickém semináři a v r. 2018 založil Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Tiež má reláciu  Uši k duši na Rádiu 7. Je šťastne slobodný.

Nové stvorenie - pre ktorý svet žijeme?

sobota 15:00 - 15:45

Šimon Evin

Nové stvorenie – pre ktorý svet žijeme?

Ježiš zomrel za naše hriechy, preto môžeme mať vzťah s Bohom a žiť preňho. A ďalej??? Je to všetko??? Končí evanjelium pri Kristovom kríži? Na tomto seminári budeme spolu nanovo objavovať pravdy, ktoré zapadajú prachom i v cirkvi, ale na ktoré Biblia kladie veľký dôraz. Pozrieme na to, čo pre nás Ježiš získal a čo znamená skutočne preňho žiť – a to z hľadiska veľkého príbehu Biblie, v ktorom je náš pozemský život síce dôležitou, ale len malou omrvinkou. Pozývam tých, ktorým nie je jedno, ako a pre čo žijú; tých, ktorí chcú lepšie rozumieť Biblii a Božiemu príbehu; tých, ktorí sú zo života nadšení i tých, ktorí sú z neho frustrovaní. Ale naša vlasť je v nebesiach. Filipanom 3:20a.    

Príliš horlivá láska

piatok 15:00- 15:45

Juraj Institoris

Príliš horlivá láska – Dá sa to s láskou prepáliť? Ako slúžiť Bohu bez toho, aby som bol buldozér, ktorý zničí všetkých naokolo? Ako udržať svoju vieru živú a lásku horiacu, tak aby sme nevzbĺkli len na chvíľu a “šťava” nám vydržala až do cieľa? O svoje skúsenosti v tejto oblasti sa s nami podelí Eliáš Tišbejský a svojou troškou sa pridám aj ja.

Juraj Institoris – Má latinské meno, narodil sa v Afrike, päť rokov žil v škótskom Glasgowe, kde sa v imigrantskej štvrti venoval misii medzi Rómami. Popri tom dokonca rozpráva aj po slovensky. Pracuje ako vikár CB v Banskej Bystrici, má trpezlivú manželku, dve malé deti a píše jeden dlhý doktorát z teológie.

 

 

Beznádej v tíme a mládeži

piatok 15:00- 15:45

Slavomír Krupa

Ako sa najlepšie zorientovať v situácii, keď nevieme si naplánovať program na dlhšie ako dva týždne? Vynakladať energiu do plánovania, keď nevieme či naša námaha nebude márna? Ako pracovať s mladou generáciou, keď sám neviem ako ďalej a ešte motivovať skupinku mládežníkov? Kde hľadať riešenia  pre dnešnú dobu?

 

 

Viera 18+

piatok od 16:00 - 16:45

Ján Máhrik

Viera 18+

Keď je človek v detstve vedený k viere, viera je v tom období pre neho samozrejmá a jednoduchá. No s pribúdajúcim vekom sa to značne komplikuje. Vyvstávajú mnohé otázky, pochybnosti spôsobujúce menšie či väčšie zápasy (krízy) v otázkach viery. Detské odpovede na vieru získanú v detstve už dospievajúcemu človeku zrazu nepostačujú. Zanedbanie tejto skutočnosti sa stáva jedným z dôvodov, prečo dnes množstvo mladých ľudí opúšťa svoju vieru. Preto sa tejto téme venujeme a na seminári budeme skúmať dospelácke pohľady na vieru nášho detstva. BTW, môžeš prísť aj keď ti ešte nebolo 18 🙂

Propaganda, fake news a mediálna manipulácia

sobota 16:00 - 16:45

Dominik Svitel a Michal Bejacha

Čo je pravda a čo je lož. Pridajte sa na náš seminár. V dnešnej dobe viac ako dôležitá pomoc rozpoznať tieto dve veci.