CENA: celá konferencia 16 €, jeden deň 7, Pri registrácii na celú konferenciu  máme pre vás darček v  hodnote 13,50€.                                Kniha:  10 dôležitých otázok tínedžerov o kresťanstve       autor Rebecca McLaughlin
Konferenčný poplatok využívame na prenájom spoločných priestorov kongresová sála, učebne, techniky, podpora pre slúžiacich (strava, ubytovanie, cestovné)
UBYTOVANIE: 16€  1/noc trojposteľová izba, posteľné prádlo, daň za ubytovanie 2€mestu, internát

Ubytovanie sa dalo objednať  pri registrácii do 10.9.2023

STRAVA OBED – VEČERA: snažíme plánovať veci čo najjednoduchšie a preto sme sa rozhodli, že pre zahnanie hladu využijeme stravovacie prevádzky v blízkom okolí. Na výber sú prevádzky v OC Duneň https://www.ocduben.sk/restauracie/ , Kaufland Žilina
POZOR- 15.9. piatok je sviatok a obchody budú tento deň zatvorené.
Banka: FIO banka, a.s.
IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732
Variabilný symbol: 202309
Do poznámky uveďte meno a priezvisko účastníka UPdate

Potrebujeme Vašu pomoc!

Milí priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zabezpečení konferencii UPdate.
Chceli by sme Vás poprosiť o to, aby ste túto konferenciu podporili modlitebne, no tiež aby ste nám pomohli finančne.

Konkrétne by sme Vás chceli poprosiť o pomoc kompenzovať náklady, ktoré súvisia s konferenciou. Môžete preniesť náklady z účastníkov na podporovateľov. Vašu podporu využijeme na zníženie poplatkov, hlavne účastníkov aby mohli  zostať na celej konferencii. Uvedomujeme si finančnú náročnosť a záťaž.

Zvážte, prosím, na modlitbách túto prosbu.

Konferenciu je možné podporiť priamo sponzorským príspevkom na účet:

SK30 8330 0000 0021 0135 9732 Špecifický symbol: 202310
Účel platby: (je možné uviesť meno darcu)
Sponzorský príspevok je tiež možné pridať ako čiastku naviac pri prihlasovaní sa na konferenciu, v prihláške je na to samostatná kolónka.
Registrovať sa môžete priamo v Žiline