Sledujeme pozorne prijaté opatrenia v boji proti COVID -19  a rozhodli sme sa pripravovať a usporiadať konferenciu UPdate aj v týchto podmienkach. Komunikujeme so zariadením v ktorom sa konferencia bude konať a spoločne riešime vzniknuté otázky.

Prinášame prehľad všetkých oficiálnych opatrení ktoré sú aktuálne a platia aj počas konferencie UPdate.  Ak by sa situácia zhoršila vyhradzujeme si právo konferenciu zrušiť. Treba sa pripraviť, na tieto obmedzenia. ( posledná aktualizácia 1.7.2020)

 • na konferenciu majú zákaz vstupu osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby
 • nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.
 • pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice (bude zabezpečené organizátorom)
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • odporúča sa sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.
 • odporúča sa nepodávať si ruky

 • kapacita hlavnej miestnosti bude limitovaná 100 sedení (zabezpečíme video miestnosť)
 • z kapacitných dôvodov bude čas na stravovanie dlhší

Viac informácii získate u usporiadateľa: Slavomír Krupa, mob: 0904663611, email: mladez@cb.sk