Východoslovenské stretnutie mládeže 2018

Miesto: Hertmanovce nad Topľou

Termín: 27.-28. apríl 2018

Názov: Všetko alebo nič.

Téma:

Ja som Hospodin tvoj Boh! Milovať budeš Hospodina svojho Boha.

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.