Konferencia mládeže, UPdate sa z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie neuskutočnil v Liptovskom Mikuláši. Z týchto dôvodov sme preniesli celú konferenciu do online priestoru. Projekt CAMPUS- UPdate so svojou mládežou tak mohol začať.

Vnímam, že konferenciu mládeže UPdate každoročne štartuje školský rok pre rôzne skupiny ktoré
pracujú s mladou generáciou. Aj preto padlo rozhodnutie ponúknuť mládežiam už pripravený
program tohtoročného UPdate-u a povzbudiť, aby pripravili svoje prvé stretnutie, kde pozvú svojich
mládežníkov. Forma ako bude samotné stretnutie vyzerať bolo na danej mládeži. Túžili sme takto
napomôcť, uskutočniť takéto stretnuté mládeže vo svojom meste. Vytvorili sme 9 campusov.

Videá:

Štvrtok 1 . stvorený pre lásku Genezis – láska má svoje pravidlá (je od Boha) sú mantineli hry, Prečo by mi Boh bránil? PREČO JE LÁSKA DOLEŽITÁ? Ervin Mittelmann

Piatok 2. Božia láska Boží príbeh Láska v Kristovi – AKO? Marek Tomašovič

Sobota 3. Božia láska medzi kresťanmi – láska ktorou môžem slúžiť. KOR 13 ČO Z TOHO VYPLÝVA? Janči Máhrik

Semináre: