V roku 2020 sa Východoslovenské stretnutie mládeže neuskutočnilo. Bolo plánované na 18.4. 2020 v Hermanovciach nad Topľou. Pre koronapandémiu boli zrušené všetky stretnutia a hromadné akcie.  Z toho dôvodu sme požiadali rečníkov, aby nahrali krátke videá k téme Stačí to?

Pozrite si videá nižšie.