Východoslovenské stretnutie mládeže

Miesto: Hermanovce nad Topľou

Termín: 3.-4. Máj 2019

Názov: Ježiš je Pán

Téma:Piatok: rozhovor o misijnom životnom štýle

  •            Boba Havrilová, Mária Petrejčíková, Isabel Gregoire
  • Sobota: Ježiš je Pán  a naša viera,  Slavo Krupa
  •               Ježiš je Pán je to pravda?   Martin Kačur
  •               Ježiš je Pán  a evanjelium, Ervin Mittelman
  •               Ježiš je Pán  a tvoj charakter, Samuel Prištiak
  •               Ježiš je Pán v tvojom živote, Martin Uhriňák
  •               Ježiš je Pán osobné vyznanie, Jakub Lenart