Misijný pobyt v rómskom spoločenstve Hlinné, Vítkovce. 6.-14. 8. 2022

Profil uchádzača:

Mládežník vo veku od 15 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, pracujúci, horná hranica nie je určená

Veľkosť tímu:

15 členný misijný tím

Miesto:

Hlinné okres VT ,  Vítkovce  okres SN

Dátum:

6.-14. august 2022

Cena:

130 €  strava, ubytovanie, materiál, podpora rómskej služby,

Prijímajúca organizácia :

Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad/Topľou  – stanica Hlinné
Zbor Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi  – stanica Vítkovce

Kontaktná osoba organizátor:

Slavomír Krupa, email: mladez@cb.sk, mobil: 0904663611, 

Popis projektu a aktivít:

Misijná  služba v rómskej komunite je zameraná na vytváranie priateľstiev, praktickej pomoci a poznávanie rómskej kultúry. Aktivity budú prebiehať spoločne s mládežou danej komunity pod vedením lokálnych pracovníkov daného zboru.

 1. časť služba v  Hlinnom  6.-11. august (ubytovanie v Hermanovciach zbor CB)
 • praktika pomoc formou manuálnej práce v priestore zborového domu 
 • príprava detského klubu pre deti 
 • doučovanie detí, čítanie, počítanie 
 • športová činnosť s deťmi a mládežou
 • pomoc pri príprave duchovného programu 
 1. časť služba vo Vítkovciach 11.-14. august (ubytovanie penzión SNV)
 • príprava a pomoc na kluboch pre deti z obce
 • športová činnosť s mládežou z obce

Požiadavky:

 • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom  
 • zúčastniť sa na prípravných stretnutiach Misijného leta
 • byt flexibilný, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam
 • vedieť sa podriadiť autoritám 
 • vedieť pracovať v tíme
 • vyplnenie kontaktného formuláru do 31.marca 2022 (odkaz na tejto stránke)

Plánovaná príprava:

Príprava ešte nie je upresnená.  Forma a čas na prípravu sa upresní podľa situácie.

Špeciálne požiadavky:

 • absolvovať rozhovor s vedúcim pobytu
 • mať modlitebnú podporu pre svoju službu
 • získanie finančnej podpory  pre misijnú cestu
 • túžba spoznávať  komunitu priamo v prirodzenom prostredí
 • skúsenosti s prácou s deťmi a dorastom
 • odporúčame kompletné očkovanie
 • kto môže – vlastné auto
 • dobrá fyzická kondícia