Misijný pobyt Báčsky Petrovec, Srbsko 19.-28. august 2022

Profil uchádzača:

Mládežník vo veku od 15 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, pracujúci, horná hranica nie je určená

Veľkosť tímu:

10 členný misijný tím

Miesto:

Báčsky Petrovec, Srbsko

Dátum:

19.-28. august 2022

Cena:

300 €  strava, cesta, ubytovanie, materiály

Prijímajúca organizácia :

CONNECT Báčsky Petrovec Svätoplukova 20 21470 Báčsky Petrovec Srbsko

Kontaktná osoba organizátor:

Milan Mitana, email: milan.mitana@cru.org  mob:0903776563

Popis projektu a aktivít:

Misijná služba deťom a mládeži – Slovákom žijúcim vo Vojvodine. Denný tábor, kluby, hry, športy. Evanjelizácia, Vyučovanie základov kresťanského života. Komunikácia počas misie bude v slovenčine. 

19.8. – Stretnutie vo Sv. Jure
20.8. – Odjazd do Srbska
21.-26.8. – Misia
27.8. – Výlet
28.8. – Návrat na Slovensko

Požiadavky:

 • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom 
 • zúčastniť sa na prípravných stretnutiach Misijného leta
 • byt flexibilný, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam
 • vedieť sa podriadiť autoritám 
 • vedieť pracovať v tíme

Plánovaná príprava:

Príprava ešte nie je upresnená.  Forma a čas na prípravu sa upresní podľa situácie.

Špeciálne požiadavky:

 • absolvovať rozhovor s vedúcim pobytu
 • mať kladný vzťah k športu
 • mať modlitebnú podporu pre svoju službu
 • získanie finančnej podpory  pre misijnú cestu
 • hudobníci a speváci vítaní 🙂
 • odporúčame kompletné očkovanie
 • dobrá fyzická kondícia
 • platný cestovný doklad (OP alebo pas) + cestovné poistenie