Misijný pobyt na Ukrajine, Mukačevo  18.-23. 7. 2022 POBYT JE V REŽIME OTÁZNIK?

Situáciu sledujeme a zvažujeme všetky možnosti, ako prakticky by mohla prebiehať misia na Ukrajine. Uvedomujeme si aj náročnú situáciu v ktorej sa nachádza Michalovský zbor a organizátor Peter Prištiak. Komunikácia so zborom v Mukačeve prebieha a mapujeme možnosti pomoci. Dnes ale nevieme povedať aká forma pomoci bude potrebná. Túžime teraz vytvárať zoznam dobrovoľníkov ktorých môžme v prípade potreby kontaktovať.   

Profil uchádzača:

Mládežník vo veku od 16/18 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, ale aj ochotný človek zo strednej, či staršej generácie

Veľkosť tímu:

3 – 10 členný misijný tím

Miesto:

Mukačevo, Ukrajina

Dátum:

  18. – 23. júl 2022

Cena:

100-150 €, strava, cesta, ubytovanie, poistenie

Prijímajúca organizácia :

Milosť – zbor evanjelikálnych kresťanov baptistov, Mukačevo, Zakarpatská oblasť, Ukrajina

Kontaktná osoba organizátor:

Peter Prištiak, email: ppristiak@gmail.com mobil: 0915 937 233

Popis projektu a aktivít:

Misijný pobyt je zameraný na dve činnosti: 

     

     1.  denný klub pre deti zo sídliska: 

 • navštevuje ho cca 80 detí
 • trvá 5-7 hod
 • piesne, hry, biblické témy 

Voľný čas (večer) chceme venovať rozvíjaniu vzťahov s domácimi (mládež, rodiny). 
Ubytovanie sa chystá v rodinách, dvojice, trojice. 
Predbežný harmonogram: 

Požiadavky:

 • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom  
 • zúčastniť sa na príprave  Misijného leta
 • byt flexibilný, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam
 • vedieť sa podriadiť autoritám 
 • vedieť pracovať v tíme

Plánovaná príprava:

Príprava ešte nie je upresnená.  Forma a čas na prípravu sa upresní podľa situácie.

Špeciálne požiadavky:

 • mať modlitebnú podporu pre svoju službu
 • získanie finančnej podpory  pre misijnú cestu
 • dobrá kondícia a ochota  pracovať na stavbe
 • skúsenosti s prácou s deťmi a dorastom
 • odporúčame kompletné očkovanie
 • kto môže – vlastné auto
 • ochota poznávať iný jazyk, kultúru, cirkev 
 • platný cestovný pas + cestovné poistenie (poradíme)