Misijný pobyt na Ukrajine, Mukačevo  23.-31. 7. 2022 POBYT JE V REŽIME OTÁZNIK?

Situáciu sledujeme a zvažujeme všetky možnosti, ako prakticky by mohla prebiehať misia na Ukrajine. Uvedomujeme si aj náročnú situáciu v ktorej sa nachádza Michalovský zbor a organizátor Peter Prištiak. Komunikácia so zborom v Mukačeve prebieha a mapujeme možnosti pomoci. Dnes ale nevieme povedať aká forma pomoci bude potrebná. Túžime teraz vytvárať zoznam dobrovoľníkov ktorých môžme v prípade potreby kontaktovať.   

Profil uchádzača:

Mládežník vo veku od 16/18 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, ale aj ochotný človek zo strednej, či staršej generácie

Veľkosť tímu:

15 – 20 členný misijný tím

Miesto:

Mukačevo, Ukrajina

Dátum:

  23. – 31. júl 2022

Cena:

300 €, strava, cesta, ubytovanie, poistenie

Prijímajúca organizácia :

Milosť – zbor evanjelikálnych kresťanov baptistov, Mukačevo, Zakarpatská oblasť, Ukrajina

Kontaktná osoba organizátor:

Peter Prištiak, email: ppristiak@gmail.com mobil: 0915 937 233

Popis projektu a aktivít:

Misijný pobyt je zameraný na dve činnosti: 

      1. brigádnická pomoc pri kladení kamennej dlažby na nádvorí modlitebne s plochou 400 m2. 

Majstri na kladenie dlažby, ozvite sa, ale všetky ochotné ruky budú vítané! Sú pripravené aj iné brigádnické práce na dvore modlitebne. 

     2. poobedňajší klub pre deti zo sídliska: 

 • navštevuje ho cca 80 detí
 • trvá 2 hod
 • piesne, hry, biblické témy 

Voľný čas (večer) chceme venovať rozvíjaniu vzťahov s domácimi (mládež, rodiny). 
Ubytovanie sa chystá v rodinách, dvojice, trojice. 
Predbežný harmonogram: 
23.7. Stretnutie a prípravný deň  v Michalovciach (CB)
24.7. Účasť na zhromaždení v CB  Michalovce, cesta na UA
 25.- 31.7  Misijný pobyt
31.7. Návrat na Slovensko

Požiadavky:

 • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom  
 • zúčastniť sa na príprave  Misijného leta
 • byt flexibilný, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam
 • vedieť sa podriadiť autoritám 
 • vedieť pracovať v tíme

Plánovaná príprava:

Príprava ešte nie je upresnená.  Forma a čas na prípravu sa upresní podľa situácie.

Špeciálne požiadavky:

 • absolvovať rozhovor s vedúcim pobytu
 • mať modlitebnú podporu pre svoju službu
 • získanie finančnej podpory  pre misijnú cestu
 • dobrá kondícia a ochota  pracovať na stavbe
 • skúsenosti s prácou s deťmi a dorastom
 • odporúčame kompletné očkovanie
 • kto môže – vlastné auto
 • ochota poznávať iný jazyk, kultúru, cirkev 
 • platný cestovný pas + cestovné poistenie (poradíme)