Misijný pobyt Za kostolom detský  misijný  tábor 11.-15. júl 2022

Profil uchádzača:

Mládežník vo veku od 16 rokov, študent SŠ, VŠ, môže byť aj pracujúci dospelý človek. Služobník v besiedke, ale nie je podmienkou.

Veľkosť tímu:

10-15 členný misijný tím

Miesto:

Žilina

Dátum:

11. – 15. júl 2022

Cena:

150 € strava, cesta, ubytovanie, materiály,

Prijímajúca organizácia :

Zbor Cirkvi bratskej v Žiline – ZaKostolom

Kontaktná osoba organizátor:

Dušan Lukáč,  email: dusanlukacml@gmail.com  mob: 0915357754

Popis projektu a aktivít:

Informácie sa upresňujú

Požiadavky:

  • ochota rozvíjať svoj vzťah s Ježišom Kristom  
  • zúčastniť sa na prípravných stretnutiach Misijného leta
  • byt flexibilný, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam
  • vedieť sa podriadiť autoritám 
  • vedieť pracovať v tíme
  • vyplnenie kontaktného formuláru do 31.marca 2022 (odkaz na tejto stránke)

Plánovaná príprava:

Príprava ešte nie je upresnená.  Forma a čas na prípravu sa upresní podľa situácie.

Špeciálne požiadavky:

  • absolvovať rozhovor s vedúcim pobytu
  • mať modlitebnú podporu pre svoju službu
  • získanie finančnej podpory  pre misijnú cestu
  • Informácie sa upresňujú