VeDeLePoCiBr 2021  pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Potrebné dokumenty – ktoré sa vyžadujú pri nástupe na pobyt.

Opatrenia sa môžu upravovať podľa  covid semaforu, alebo podľa aktuálnych opatrení aj pred nástupom na pobyt. Požiadavky sledujeme a budeme aktualizovať na našej stránke a tiež informovať registrovaných účastníkov emailom pred začiatkom pobytu.

Posledná aktualizácia: 24.7.2021

Testovanie

Ako sa prihlásiť na  PCR test:

Tu je postup ako získať PCR test:  !!! Štát uhrádza len 2 testy za mesiac !!!
1. Choďte na túto stránku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

  1. Kliknite “Mám záujem o PCR testovanie
  2. Vyplňte svoje údaje a v kolonke “Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia” zadajte: “Idem do tábora
  3. Ukáže sa vám tabuľka do ktorej doplňte:

Dátum začiatku tábora: 1.8.2021

Názov tábora: VeDeLePoCiBr Atény

Miesto tábora: Bystrá 118, 97701 Brezno, chata Bystrina,  (Limba)

Pri nástupe na pobyt VeDeLePoCiBr  musia všetci účastníci pobytu a osoby zabezpečujúce priebeh pobytu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

a)ktoré sú najmenej 21 dní, po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

b) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

c) do 12 rokov veku.  Deti ktoré majú  menej ako 12  rokov nepotrebujú od 26.7. 2021 dokladovať test PCR. To znamená že deti 12 ročné a viac potrebujú absolvovať test.

Znenie celého usmernenia ÚVZSR nájdete TU

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov o ktorých treba vedieť pred nástupom na pobyt:

a) v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená v deň zistenia ochorenia. Preto dopredu upozorňujeme rodičov, že takáto situácia môže nastať.  V prípade vzniku takejto situácii žiadame rodičov, aby bola zaistená vaša dostupnosť po celý čas konania akcie

b) žiadame rodičov aby pred nástupom na pobyt zodpovedne zvážili zdravotný stav dieťatá, rizikové kontakty a aktivity v prebehu 14 dní pred začiatkom pobytu, ako návrat zo zahraničnej dovolený kontakt s pozitívnou osobou …

c)  očakávajte dôraznejšie vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie, kontrolu a úplnosť všetkých potvrdení a testov

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti

Toto potvrdenie vydá rodičovi (zákonnému zástupcovi) lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast do 18 rokov, najskôr jeden mesiac pred začiatkom pobytu, na ktorý je dieťa prihlásené. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu stravu alebo obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Stiahnuť “Potvrdenie od lekára”
Zdravotné prehlásenie od rodiča (zákonného zástupcu) a Informovaný súhlas pre vstup do bazénu.

Toto prehlásenie podpisuje rodič (zákonný zástupca). Nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do tábora.

Stiahnuť “Prehlásenie rodiča o bezinfekcnosti” a súhlas na kúpanie v bazéne

Stiahnuť ” Súhlas so spracovaním osobných údajov”
Test na COVID-19

Podmienkou účasti dieťaťa na pobyte je test PCR  na ochorenie Covid -19, ktorý nebude starší ako 72 hodín pred nástupom na pobyt.  Po nedoručení negatívneho testu dieťaťa, účasť dieťaťa na pobyte VeDeLePoCiBr nebude možná.

Kópia karty poistenca

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, zdravotné prehlásenie a kópiu karty poistenca odovzdajte pri nástupe dieťaťa na pobyt pri registrácii.

Zoznam doporučených vecí pre dieťa do tábora

Toto je zoznam nami doporučovaných vecí, ktoré dieťa bude/môže potrebovať.

Stiahnuť “Zoznam doporučených vecí”
Kontakt:
Slavomír Krupa, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com