VeDeLePoCiBr 2023  pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Potrebné dokumenty – ktoré sa vyžadujú pri nástupe na pobyt.

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti

Toto potvrdenie vydá rodičovi (zákonnému zástupcovi) lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast do 18 rokov, najskôr jeden mesiac pred začiatkom pobytu, na ktorý je dieťa prihlásené. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu stravu alebo obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. 

Stiahnuť “Potvrdenie od lekára”

Zdravotné prehlásenie od rodiča (zákonného zástupcu) a Informovaný súhlas pre vstup do bazénu.

Toto prehlásenie podpisuje rodič (zákonný zástupca). Nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do tábora.

Stiahnuť “Prehlásenie rodiča o bezinfekcnosti” a súhlas na kúpanie v bazéne

Kópia karty poistenca

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, zdravotné prehlásenie a kópiu karty poistenca odovzdajte pri nástupe dieťaťa na pobyt pri registrácii.

Zoznam doporučených vecí pre dieťa do tábora

Toto je zoznam nami doporučovaných vecí, ktoré dieťa bude/môže potrebovať.

Stiahnuť “Zoznam doporučených vecí”

Stiahnuť ” Súhlas so spracovaním osobných údajov”

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov o ktorých treba vedieť pred nástupom na pobyt:

a) žiadame rodičov aby pred nástupom na pobyt zodpovedne zvážili zdravotný stav dieťatá, rizikové kontakty a aktivity v prebehu 14 dní pred začiatkom pobytu, ako návrat zo zahraničnej dovolený kontakt s pozitívnou osobou …

b)  očakávajte vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí, kontrolu úplnosť všetkých potvrdení

Kontakt:
Slavomír Krupa, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk