Stiahnuť “POZVÁNKA PLAGÁT”

VeDeLePoCiBr 2021  pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Potrebné dokumenty – ktoré sa vyžadujú pri nástupe na pobyt.

Opatrenia sa môžu upravovať a ešte nevieme ako bude nastavený covid semafor pri nástupe na pobyt. Uverejňujeme základe požiadavky ktoré budem aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 5.5.2021

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti

Toto potvrdenie vydá rodičovi (zákonnému zástupcovi) lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast do 18 rokov, najskôr jeden mesiac pred začiatkom pobytu, na ktorý je dieťa prihlásené. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu stravu alebo obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Stiahnuť “Potvrdenie od lekára”
Zdravotné prehlásenie od rodiča (zákonného zástupcu)

Toto prehlásenie podpisuje rodič (zákonný zástupca). Nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do tábora.

Stiahnuť “Prehlásenie rodiča”
Test na COVID-19

Kópie negatívneho testu dieťaťa a jedného zo zákonných zástupcov (antigénový, PCR, kloktací), nie staršieho ako 48 hodín pred príjazdom na pobyt VeDeLePoCiBr. Po nedoručení negatívneho testu dieťaťa a jedného zo zákonných zástupcov, účasť dieťaťa na pobyte VeDeLePoCiBr nebude možná.

Kópia karty poistenca

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, zdravotné prehlásenie a kópiu karty poistenca odovzdajte pri nástupe dieťaťa na pobyt pri registrácii.

Zoznam doporučených vecí pre dieťa do tábora

Toto je zoznam nami doporučovaných vecí, ktoré dieťa bude/môže potrebovať.

Stiahnuť “Zoznam doporučených vecí”
Kontakt:
Slavomír Krupa, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com