VeDeLePoCiBr 2023 pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Cena pobytu 1. dieťa : 170€

Cena pobytu za 2. a 3. dieťa: 150€    Súrodenecká zľava.

v cene je zahrnuté

  • 7 x ubytovanie
  • strava 5x denne + pitný režim, druhá večera, 
  • náklady spojené s prevádzkou tábora
  • 30 vedúcich dobrovoľníkov, zdravotníka
  • program, materiálno – technické vybavenie, kreatívne dielne,
  • ceny do súťaží, pobytové pripomienkové predmety
  • úrazové poistenie, 24h na 8 dní, trvalé následky úrazu, drobné úrazy,
  • foto  video z tábora v el. forme

v cene nemáme zahrnuté

  • dopravu na pobyt – ani nezabezpečujeme
  • vreckové

   Uvedomujeme si, že na pobyt prichádzajú deti z celého Slovenska a z rôzneho zázemia. Preto našou túžbou je, aby cena nebola dôvodom prečo nezažiť pobyt s priateľmi. Cena za pobyt nezohľadňuje reálne náklady ktoré sú spojené s celou organizáciou pobytu aj vďaka tomu, že vedúci a  pomocníci tiež dávajú vlastné zdroje a financie. Ak by ste chceli podporiť tento pobyt, využite darcovský program pri registrácii.  Ďakujeme za každú pomoc. Tiež môžete poukázať UDM 2% z dane. Viac informácii nájdete tu.

  !!! Účasť rodiča ako doprovod na pobyte je možná len po konzultácii s vedúcim pobytu. . Pobyt je pripravovaný pre detí ktoré zvládnu pobyt bez asistencie rodiča, alebo starého rodiča. V prípade že neviete či takýto pobyt je vhodný pre vaše dieťa treba tento krok konzultovať s vedúcim pobytu. 

Informácie o platbe

Prihlásiť sa treba najneskôr do 3.6.2023  alebo do naplnenia kapacity pobytu

Cena pobytu 170€  

Ak sa rozhodnete byť darcom,  pomôžete nám dofinancovať náklady spojené so súrodeneckou zľavou a podporu dobrovoľníkov. Ďakujeme.
Zálohu 50€ treba uhradiť do konca registrácie 3.6.2023
Celú sumu za pobyt treba uhradiť do 15.7.2023.
ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732
VARIABILNÝ SYMBOL: 202307
Poznámka pre príjemcu:DO SPRÁVY UVEĎTE MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA

Storno podmienky:  Ak nastane situácia, že dieťa sa nemôže zúčastniť pobytu môžeme si nárokovať preplatenie vzniknutých nákladov. 
Príspevok na dieťa:
Ak potrebujete príspevok na tábor pre Vaše dieťa (deti), obráťte sa najprv na Váš zbor. Máme skúsenosti, že zborové staršovstvo podporuje detskú službu. O takejto podpore tiež informujte vedúceho tábora.   

Možnosť využitia rekreačných poukazov – informujte sa u vedúceho pobytu

Kontakt:
Slavomír Krupa, vedúci pobytu, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk