VeDeLePoCiBr 2021 pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Cena pobytu pre deti je: 130€/150€

130 €  v cene je zahrnuté

  • 7x ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, náklady spojené s prevádzkou tábora
  •  25 vedúcich programu, zdravotníka
  • program, materiálno – technické vybavenie
  • ceny do súťaží
  • foto  video z tábora v el. forme

v cene nemáme zahrnuté

  • dopravu na pobyt – ani nezabezpečujeme
  • úrazové poistenie, poistenie za vzniknutú škodu
  • vreckové

 Ak sa rozhodnete uhradiť cenu  150 € za dieťa pomôžete znížiť  výdavky vedúcim (dobrovoľníci) z ceny za pobyt.

   Uvedomujeme si, že na pobyt prichádzajú deti z celého Slovenska a z rôzneho zázemia. Preto našou túžbou je, aby cena nebola dôvodom prečo nezažiť pobyt s priateľmi. Cena za pobyt nezohľadňuje reálne náklady ktoré sú spojené s celou organizáciou pobytu aj vďaka tomu, že vedúci a pomocníci tiež platia za tábor.    

  Účasť rodiča s dieťatkom na pobyte je z kapacitných dôvodov obmedzená. Uprednostňujeme detí ktoré zvládnu pobyt bez asistencie rodiča. V prípade že neviete či takýto pobyt je vhodný pre vaše dieťa treba tento krok konzultovať s vedúcim pobytu. 

Informácie o platbe

Prihlásiť sa  treba najneskôr do 15.6.2021

Cena pobytu 130 € alebo 150€

Zálohu 40€ treba uhradiť do konca registrácie.

Celú sumu za pobyt treba uhradiť do 15.7.2021.

V prípade zrušenia pobytu vrátime celú zaslanú sumu.

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK30 8330 0000 0021 0135 9732

VARIABILNÝ SYMBOL: 202108

Poznámka pre príjemcu:DO SPRÁVY UVEĎTE MENO DIEŤAŤA (alebo dospelého účastníka)

Storno podmienky: 
V prípade odhlásenia dieťaťa z tábora z Vašej strany, potom ako dostanete od nás potvrdenie že sa tábor zrealizuje, 10€. Ak odhlásite dieťa pred nástupom na pobyt zo zdravotných dôvodov, nariadenej karantény vrátime vám uhradenú čiastku . Ak sa pobyt nebude dať zorganizovať z epidemiologických obmedzení vrátime vám  celú uhradenú sumu.  

Príspevok na dieťa:
Ak potrebujete príspevok na tábor pre Vaše dieťa (deti), obráťte sa najprv na Váš zbor. Máme skúsenosti, že zborové staršovstvo podporuje detskú službu a vyhovie Vašej žiadosti. O takejto podpore tiež informujte vedúceho tábora.   

Možnosť využitia rekreačných poukazov – informujte sa u vedúceho pobytu

Kontakt:
Slavomír Krupa, vedúci pobytu, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com