Často kladené otázky

Môžem vedieť viac o VeDeLePoCiBr pobytoch?

VeDeLePoCiBr sa organizuje raz za dva roky. Organizátorom je o.z. Únia detí a mládeže ktorá spája a koordinuje pracovníkov deťmi v Cirkvi Bratskej na Slovensku. Pobyt vzniká na základe spoločnej spolupráce pracovníkov s deťmi ktorí pracujú celoročne rámci svojho zboru. Jadrom pobytu je Biblická téma ktorá je zasadená do príbehu celého tábora. Tento rok sa téma sústredí na apoštola Pavla ktorého návšteva Atén nezostane nepovšimnutá.

Pre koho je tábor určený?

VeDeLePoCiBr je určený pre deti vo veku 6-12 rokov.

Kedy bude spustené prihlasovanie na pobyt?

Prihlásiť sa dá na pobyt od 1 apríla 2021.

Kedy bude zastavená registrácia na pobyt?

Registrácia sa uzatvára 15. júna 2021. Pri naplnení kapacity sa registrácia uzavrie skôr.

Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

Jednoducho vyplnením a odoslaním registrácie prihlášky.

Kedy mi príde mail s potvrdením o prijatí dieťaťa na pobyt?

Mail s potvrdením o prijatí dieťaťa do tábora sa snažíme odoslať čo najskôr. V deň uzatvorenía registrácie príde potvrdenie s upozornením o aktuálnych opatreniach a potvrdením. K dispozícii je vám stále vedúci pobytu pre ďalšie otázky: Slavomír Krupa, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk

Do kedy je potrebné zaplatiť  celú cenu za pobyt?

Zálohovú platbu za pobyt 40€ treba uhradiť do uzavretia registrácie najneskôr do 15. júna 2021. Keď vám príde mail  o potvrdení  prijatía dieťaťa, prosíme vás zaplaťte zvyšnú sumu pobytu čo najskôr. Urobte tak najneskôr do 15. júla 2021. Ak máte slubenu podporu dajte nám vedieť.

Dostali sme mail o prijatí dieťaťa do tábora, ale moje dieťa sa tábora nemôže zúčastniť a preto ho chceme odhlásiť. Čo musím urobiť?

Prosím dajte nám čo najskôr vedieť, že vaše dieťa sa pobytu nezúčastní, aby sme mohli informovať náhradníka.

Ako sa môžem s vami spojiť, ak mám ďalšie otázky?

Do skončenia pobytu komunikujeme s Vami výhradne mailom, alebo telefonicky.  Vaše otázky zasielajte na túto emailovú adresu: mladez@cb.sk, mob: 0904 663611  Využite priamo informácie od pracovníkov s deťmi v lokálnom zbore.

 Môže sa na pobyt prihlásiť aj staršie dieťa?

Zo skúsenosti vieme, že staršie deti už dorastenci sa túžia zúčastniť pobytu ako pomocníci. Je to možné, aj keď v obmedzenom počte. Dlhodobo sa  venujeme a investujeme do nových vedúcich už v tomto veku. Pre takýto záujem kontaktujte vedúceho pobytu.

Kontakt:
Slavomír Krupa, vedúci pobytu,  registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com