Často kladené otázky

Môžem vedieť viac o VeDeLePoCiBr pobytoch?

VeDeLePoCiBr sa organizuje raz za dva roky. Organizátorom je o.z. Únia detí a mládeže ktorá spája a koordinuje pracovníkov deťmi v Cirkvi Bratskej na Slovensku. Pobyt vzniká na základe spoločnej spolupráce pracovníkov s deťmi ktorí pracujú celoročne rámci svojho zboru. Jadrom pobytu je Biblická téma ktorá je zasadená do príbehu celého tábora. Tento rok sa téma sústredí na apoštola Pavla ktorého návšteva Atén nezostane nepovšimnutá.

Pre koho je tábor určený?

VeDeLePoCiBr je určený pre deti vo veku 6-12 rokov.

Kedy bude spustené prihlasovanie na pobyt?

Prihlásiť sa dá na pobyt od  cez online formulár a bude zverejnený na www.uniadm.sk   februári  2023.

Kedy bude zastavená registrácia na pobyt? 

Registrácia sa uzatvára 3. júna 2023. Pri naplnení kapacity sa registrácia uzavrie skôr.

Čo je Súrodenecká zľava?

Snažíme sa pomôcť a hľadať finančné zdroje na zníženie ceny pre rodiny ktoré posielajú viac detí na pobyt.

Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

Jednoducho vyplnením a odoslaním záväznej online registrácie prihlášky.

Kedy mi príde mail s potvrdením o prijatí dieťaťa na pobyt?

Mail s potvrdením o prijatí dieťaťa do tábora sa snažíme odoslať čo najskôr. Registračný systém automaticky hneď po registrácii pošle potvrdenie a informácie o platbe na email. Pošta môže prísť do priečinku spam.  K dispozícii je vám stále vedúci pobytu pre ďalšie otázky: Slavomír Krupa, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk

Do kedy je potrebné zaplatiť  celú cenu za pobyt?

Zálohovú platbu za pobyt 50€ treba uhradiť do uzavretia registrácie najneskôr do 3. júna 2023.  Ak máte sponzora dajte nám vedieť.

Dostali sme mail o prijatí dieťaťa do tábora, ale moje dieťa sa tábora nemôže zúčastniť a preto ho chceme odhlásiť. Čo musím urobiť?

Prosím dajte nám čo najskôr vedieť, že vaše dieťa sa pobytu nezúčastní, aby sme mohli informovať náhradníka.

Ako sa môžem s vami spojiť, ak mám ďalšie otázky?

Do skončenia pobytu komunikujeme s Vami výhradne mailom, alebo telefonicky.  Vaše otázky zasielajte na túto emailovú adresu: mladez@cb.sk, mob: 0904 663611  Využite priamo informácie od pracovníkov s deťmi v lokálnom zbore.

 Môže sa na pobyt prihlásiť aj staršie dieťa?

Zo skúsenosti vieme, že staršie deti už dorastenci sa túžia zúčastniť pobytu ako pomocníci. Je to možné, aj keď v obmedzenom počte. Dlhodobo sa  venujeme a investujeme do nových vedúcich už niekoľko rokov. Pre príprade záujmu kontaktujte vedúceho pobytu.

Môžem ísť na pobyt s dieťatkom ako rodič?

 Účasť rodiča s dieťatkom na pobyte je z kapacitných dôvodov pozastavená. Uprednostňujeme detí ktoré zvládnu pobyt bez asistencie rodiča. V prípade že neviete či takýto pobyt je vhodný pre vaše dieťa treba tento krok konzultovať s vedúcim pobytu.   Na pobyt sa hlásia deti ktoré majú skúsenosť s takýmto pobytom a zvládnu pobyt bez pomoci rodiča. Alebo idú so starším súrodencom. Nevieme pre rodiča s dieťatkom zabezpečiť samostatné bývanie na izbe bunke. Naši vedúci sa stávajú počas pobytu pre vaše deti náhradnými rodičmi. Pre menšie deti sú k dispozícii aj počas noci a individuálne vedia pomôcť, ak sme upozornení na možné komplikácie. Nemusíte sa báť.     

Kontakt:
Slavomír Krupa, vedúci pobytu,  registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com