VeDeLePoCiBr 2021 pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov

Registrácia – prihláška

Prihlasovací formulár na pobyt od 1.-8. augusta  2021 účastník pobytu (od 6 do 12 rokov)

Prosím, prečítajte si všetky informácie o tábore skôr, než prihlásite Vaše dieťa na pobyt VeDeLePoCiBr.

 

Registrácia na pobyt pre deti
Kontakt:
Slavomír Krupa, registrácia, informácie pre rodičov, mob: 0904 663611, mladez@cb.sk
Natália Luptákova, koordinátor pre prácu s deťmi CB, mob: 0903370305, natalia.luptakova@gmail.com

 INFORMÁCIE O PLATBE

Prihlásiť sa  treba najneskôr do 15.6.2021
Cena pobytu 130 € alebo 150€

Zálohu 40€ treba uhradiť do konca registrácie.

Celú sumu za pobyt treba uhradiť do 15.7.2021.

V prípade zrušenia pobytu vrátime celú zaslanú sumu.

 ČÍSLO ÚČTU IBAN:
SK30 8330 0000 0021 0135 9732
VARIABILNÝ SYMBOL:
202108
POZNÁMKA PRE PRÍJEMCU:
DO SPRÁVY UVEĎTE MENO DIEŤAŤA (alebo dospelého účastníka)